Gardentasun

KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN EUSKADIKO FEDERAZIOA, HIRUKIDE, 1999ko apirilaren 15ean eratu zen, eta 1999ko maiatzaren 12an eman zuen izena Erregistroan A/00098/1999 zenbakiarekin.

Federazio hau ondoko xedapenek eraentzen dute: Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legeak; elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoak; Estatutu hauek (Legearen aurkakoak izan ezean); federazioko gobernu-organoek behar bezala hartutako erabakiek (Legearen edota Estatutuen aurkakoak izan ezean); eta Eusko Jaurlaritzak onartzen dituen erregelamenduzko xedapenek (azken horiek osagarriak izango dira).

HELBURUAK, MISIOA ETA IKUSPEGIA

ORGANIGRAMA ETA ZUZENDARITZA-BATZORDEA

DIRU LAGUNTZA PUBLIKOAK

URTEKO KONTUAK ETA IKUSKAPEN TXOSTENA

JARDUERA TXOSTENA