Imprescindible tener en vigor el Título de Familia Numerosa

Zuzeneko laguntzak

 • Estatal: Ayuda por nacimiento: Hasta 1.000 € por familia numerosa (sujeto a renta).
 • Autonómico: Ayuda por nacimiento, adopción, acogimiento preadoptivo o tutela del 3er hijo/a y sucesivos/as: 7 anualidades (sujeto a RFE*).

Kontziliazioa

Estatu mailan: 

 • Aitatasun-baimena: etenik gabeko 4 aste natural, 2 egunez luzagarria seme-alaba bakoitzagatik, bigarrenetik aurrera, izan erdituta, izan adoptatuta, izan harrera anizkoitza eginda.
 • Zaintzaileen kontratazioa: % 45eko hobaria Gizarte Segurantzarako kuotetan adin txikikoen zaintzan.

Erkidego mailan

 • Zaintzaileen kontratazioa: Hobariak Gizarte Segurantzarako kuotetan % 100era bitarte.
  (FEEren araberakoa*).

Hezkuntza

 • Ikastetxeetan eta haur-eskoletan ikasleak onartzeko irizpideak.
  • Kategoria Orokorra: puntu gehigarri 1
  • Kategoria Berezia: 1,5 puntu gehigarri
 • Unibertsitate Publikoa:
  • Kategoria Orokorra: % 50eko deskontua matrikulan.
  • Kategoria Berezia: matrikularen ordainketatik salbuetsita.
 • Unibertsitate Pribatuak EAEn: Unibertsitate Publikoko fakultate baten jasoko litzatekeen kenkari berdintsua.
 • Beka unibertsitarioak eta ez-unibertsitarioak: Familia-errenta tarteetan, kategoriaren araberako kenkaria.

Zergak

– PFEZ. % 23 inbertsioari dagokionez, urtean 1.955 €-ko mugarekin, eta % 25
alokairuari dagokionez, urtean 2.000 €-ko mugarekin.
– OHZ, Ibilgailuen Zerga, Udal Tasa eta Prezio Publikoak: (ura, kirol-instalazioak, musika-eskolak…) Kontsultatu.
– Matrikulazio-zerga: ibilgailu berria erosteagatik, % 50eko deskontua.
– Ondare-eskualdaketen gaineko Zerga: % 2,5 bigarren eskuko ohiko etxebizitza askea erosteagatik, etxearen neurria alde batera utzita.

Etxebizitza

 • BOE-en zozketetan parte hartzeko aukera, pertsonako 15m2-tik beherako ratioko etxebizitza jabetzan edo alokairuan edukiz gero.

Garraioa

Deskontuak errepide, trenbide eta itsaso bidezko garraioan, hirikoan eta hiriartekoan, deskontuok edozein txartel-modalitatetan pilatu ahal izanda:

 • Kategoria Orokorra: % 20
 • Kategoria Berezia: % 50

Deskontuak aireko garraioan:

 • Kategoria Orokorra: % 5
 • Kategoria Berezia: % 10

Energia

 • Argiaren bonu soziala: % 25eko deskontua Kontsumitzaile Txikiarentzako Prezio Boluntarioaren gainean, betiere kontrataturiko potentzia 10 kW baino txikiagoa izanez gero, urtean 3.600 kilowatt-orduko mugarekin.

Aisialdia eta kultura

 • Museo publikoak: gutxienez % 50eko deskontua.
 • Foru Aldundien udalekuak: % 30eko deskontua.

Bestelakoak

 • Tasak dohainik NA eta Pasaportea egiteko (Berria eta berritzeko).

*FEE: Familia Errenta Estandarizatua

 

BESTE INFORMAZIOA (Eusko Jaurlaritza web)