EROSKI club-en zozketa esklusiboa

EROSKI club-en zozketa esklusiboa

Urtarrilean, EROSKI club-ek 100 euroko 60 LOTEREN zozketan parte hartzen jarraitzeko aukera emango digu, urrezko enpresen eta kolektibo nabarmenenen hautaketarekin batera.

EROSKI club txartela duten Hirukideko familia guztiek parte hartuko duzue automatikoki. Ez baduzue, zeren zain zaudete? Ez galdu EROSKI club-ak eskaintzen dizkizun abantaila guztiak!

Irabazleen Eroski Club Txartelean 100 euro sartuz gauzatuko da saria.

Eskerrik asko EROSKI club-i, beste behin ere, Hirukide eta familiei laguntzeagatik.